(1941.17.VII – )

Latgales pētniecības institūta līdzstrādnieks, novadpētnieks.

Dzimis Ciblas novadā, Līdumniekos, dzīvo Rīgā. Beidzis LLU ekonomikas fakultāti.

Grāmatu “Ciblas novads”, “Ludzas vēstures lappuses”, kā arī daudzo rakstu par novada vēsturi autors.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs