(1893.06.V – 1960.21.IV)

Valsts, finansu un sabiedriskais darbinieks.

Dzimis Pureņu (bij. Rēzeknes apriņķa Rēznas) pagasta Auzeņu ciemā.

Izglītību ieguvis vietējā, tad Ludzas apriņķa skolā, Rēzeknes tirdzniecības skolā, kur valdījis latgaliskās atmodas gars, kara skolā Pēterpilī. Sagatavoja jauno latviešu strēlnieku instruktorus.

Aktīvi piedalījās abos Rēzeknes kongresos 1917. gadā, kad tika lemts jautājums par Latgales pievienošanos pārējai Latvijai. Brīvības cīņu dalībnieks 1918. – 1920. gadā. Satversmes Sapulces un Saeimas deputāts 1925. – 1928. gadā, no 1922. līdz 1939. gadam bija Valsts Zemes bankas valdes loceklis, 1929. un 1930. gadā – pārvaldnieka biedrs. Laikraksta “Druva” izdevējs 1932. gadā, laikraksta “Jaunais Vōrds” un pielikuma “Literatūrai un Mākslai” izdevējs, idejiskais vadītājs un redaktors 1937. – 1940.gadā.

No 1944. gada dzīvojis emigrācijā Zviedrijā, kur bijis Zviedrijas Latviešu katoļu biedrības un Latvijas katoļu un demokrātisko zemnieku bloka priekšsēdis, aktīvi iesaistījies Latvijas Centrālās Padomes darbā.

Miris Zviedrijā, Stoholmā.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena – Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 242. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs