soikans.jezups

(1889.25.XII – 1930.25.VII)

Pašvaldību darbinieks, publicists, novadpētnieks.

Dzimis Ciblas ciema (Bricikos), gājis Eversmuižas tautskolā, Ludzas pilsētas skolā, kā eksterns pabeidzis Pleskavas reālskolu, absolvējis Viļņas karaskolu.

Karojis Galicijas frontē, ilgu laiku pavadījis vācu gūstā, kur apguvis valodas. Atgriezies dzimtenē, strādājis sava pagasta tiesā. Felicianovas muižā iepazinies ar bērnu patversmē strādājošās mākslinieces Annas Tabulevičas meitu Olgu un drīz vien ar viņu apprecējās. Viņu dēli Juris un Nikolajs vēlāk ārzemēs kļuva par slaveniem māksliniekiem.

J. Soikans strādāja par Ludzas apriņķa skolu valdes priekšsēdi, rīkojis skolotāju konferences. 1921. gadā nodibinājis Ludzas apriņķa reālģimnāziju, kas vēlāk pārtapa par valsts mācību iestādi, sācis celt jauno skolas ēku. Pēc J. Soikana ierosmes Ludzā tika nodibināta Latgales kulturveicināšanas biedrība. Būdams jau apriņķa priekšnieka postenī, viņš licis pamatakmeni Ludzas Tautas namam, dibinājis arī muzeju, ar aizrautību vācis senlietas un vecos latgaliešu rakstus, pētījis plašu vēsturisku materiālu klāstu. Tā radušas divas viņa grāmatas, ko nodrukājusi Rēzeknes tipogrāfija «Dorbs un Zineiba». «Senejō soikans.jezups1Latgola» (1924), kas satur apcerējumus par novadu un tā iedzīvotājiem, ģeogrāfiju, vēsturi un kultūru. Nodaļa «Kū mums stōsta senču kopi» vēlāk pārstrādātā un papildinātā veidā iznācis atsevišķā grāmatiņā ar tādu pašu nosaukumu. Tas ir apraksts par arheologu J. Romanova, N. Sizova, profesora Fr. Baloža dažādos gados Ludzas Odukalnā veiktajiem senlatviešu apbedījumu izrakumiem, ekspedīciju laikā iegūtajiem priekšmetiem un to likteni.

J. Soikans daudz rakstījis periodikā, tanī skaitā «Zīdūnī», par izglītības un pašvaldību jautājumiem, īsu brīdi, tikai divus numurus, 1930. gadā izdevis un rediģējis Latgales zemnieku un pašvaldību avīzi «Latgolas Sorgs».

 Apglabāts Ludzas katoļu draudzes kapos.

 

//Viktors Trojanovskis.  Ludzānieši: ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātne.- Ludza: Ludzas rajona padome, 1998.- 40.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs