(1927 – 2018.)

Izmeklēšanas dienesta priekšnieks. Mācījies Rundānos, Pildā, Rēzeknē, studējis jurispundenci LVU.

1952. gadā sācis strādāt prokuratūrā, būdams gan izmeklētājs, gan sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs, gan rajona prokurors.

No 1963. gada līdz 1987. gadam N. Zlakomanovs strādājis Iekšlietu ministrijā par Izmeklēšanas pārvaldes priekšnieku.

Par sekmīgu darbu vairākkārt apbalvots ar augstiem apbalvojumiem. 1977. gadā viņam piešķirts Nopelniem bagātā jurista goda nosaukums.

No 1987. gada, līdz aiziešanai pensijā, N. Zlakomanovs bija lektors Minskas milicijas augstskolas Rīgas filiālē, kopš 1991. gada – Latvijas Policijas akadēmijā.

2000. gadā Rīgā laidis klajā atmiņu grāmatu “Izmeklēšanas priekšnieka atmiņas”.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 263.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs