(1949.05.XI  – 2015.05.VII)

Ilggadējais treneris, bijušais Ludzas sporta skolas direktors.

Dzimis Mežvidos, mācījies Mežvidu 8-gadīgajā skolā, Kārsavas vidusskolā, beidzis Rīgas fizkultūras institūtu.

Studējot toreizējā LVFKI (tagad LSPA), Anatolijs 1970.  gadā bijis arī Latvijas čempions, bet pēc studijām atgriezies dzimtajā pusē un sācis darboties sporta smagākajā un atbildīgākajā lauciņā – jauno sportistu trenēšanā un audzināšanā.

Bijis Ludzas sporta kluba ”Latgols” dibinātājs, no 1977. gada jūlija līdz 1985. gada septembrim – Ludzas bērnu un jauniešu sporta skolas direktors.

Sarakstījis grāmatu par Ludzas handbola vēsturi “Rokasbumba Ludzas rajonā gadu gaitā (1965-2005)”.

Anatolijs ir izveidojis savu ģimenes sporta muzeju, taču tas nebūs īsti pareizi – viņa paša rokām izveidotajā muzejā ir lielā mērā visa novada sporta vēsture.

Aizgājis izdienes pensijā, Anatolijs neatgriezās aktīvajā handbolistu trenēšanā, taču savu padomu neliedza nevienam trenerim vai spēlētājam. Viņš piedzīvoja to brīdi, kad par Latvijas čempioni pirmo reizi kļuva Ludzas vīriešu handbola komanda.

 

//Ludzas novada sporta skola 50 (1963.- 2013.) – [Ludza], 2013.,185.-187. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs