(1915.13.V – ?)

Agroķīmikis.

Dzimis Malnavas (bij. Kārsavas) pagasta Novoselkos. Bijis Latvijas Lauksaimniecības universitātes docents, Latvijas agronomu biedrības Goda agronoms.

Darba gaitas J. Laganovskis sācis Jelgavas lauksaimniecības akadēmijā 1939. gadā un bijis augstskolas docents līdz 1983. gadam. Bet pēc tam – līdz pat mūža pēdējām dienām aktīvi darbojās Latvijas agronomu biedrībā, Latvijas zemnieku savienībā un studentu Konkordijā.

Nodevies agroķīmijai, noskaidrojis tās efektivitāti podzolētās, purvainās un citās augsnēs dažādām laukaugu grupām. Pētījis, kā optimizēt augu minerālbarošanos.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 183.lpp.