(1946.04.VI – )

Tehnisko zinātņu doktors, uzņēmuma SIA „LAT COSMETICS” dibinātājs, īpašnieks un valdes priekšsēdētājs,

Dzimis Pasienes ciemā. Beidzis Istras vidusskolu, Voroņežas Tehnoloģisko institūtu.

Strādājis vadošajos amatos Voroņežas mašīnbūves rūpnīcā, Jelgavas un Dobeles labības produktu kombinātā, Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīcā. Bijis republikas labības produktu ministra pirmais vietnieks, ražošanas apvienības “Labības produkts” priekšsēdētājs, Latvijas PSR agrorūpnieciskās komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

Veiksmīgi apvienojis darbu ar studijām neklātienē Odesas Pārtikas rūpniecības institūta aspirantūrā, 1989. gadā aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju, vēlāk Jelgavā kļuvis par inženierzinātņu doktoru. Viens no lielākajiem Ludzas un dažu citu Latvijas pilsētu uzņēmējiem. Bijis Ludzas pilsētas domes deputāts.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena – Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 233. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs