(1939.04.IX – )

Būvinženieris.

Dzimis Ludzā. Beidzis Rīgas politehnisko institūtu, bijis RTU Būvniecības fakultātes būvniecības tehnoloģijas profesoru grupas  vadītājs, asociētais profesors.

Bijis žurnāla “Māja, dzīvoklis” galvenais redaktors; kopš 2002. g. žurnāla “Praktiskā būvniecība” dibinātājs un galvenais redaktors.

Publicēti 48 zinātniskie raksti, 15 monogrāfijas, 480 populārzinātniskie raksti.

 

//Kas ir Kas Latvijā? – R.: Valerija Belokoņa izdevniecība, 2003.- 278. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs