Būvinženieris.

Dzimis Ludzā. Beidzis Rīgas politehnisko institūtu, bijis RTU Būvniecības fakultātes būvniecības tehnoloģijas profesoru grupas vadītājs, asociētais profesors.

Bijis žurnāla “Māja, dzīvoklis” galvenais redaktors; kopš 2002. g. žurnāla “Praktiskā būvniecība” dibinātājs un galvenais redaktors.

Publicēti 48 zinātniskie raksti, 15 monogrāfijas, 480 populārzinātniskie raksti.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs