(1929.15.I – 2000.27.I)

Lauksaimniecības speciālists, valstsvīrs.

Dzimis Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagasta Sinaiža sādžā. Mācījies Dubuļu vidusslolā, beidzis Maltas zooveterināro tehnikumu, Ļeningradas Lauksaimniecības institūtu, Daugavpils Pedagoģisko institūtu.

Strādājis par veterināro feldšeri, zootehniķi, Ludzas rajona “Suvorovā“ un bijis “Kirova” kolhoza priekšsēdētājs. Pēc viņa iecerēm celtas fermas, kaltes, darbnīcas, kotedžas, paneļu ražošanas cehs “Kirova“ kolhozā, kolhozs bijis PSRS TSSI dalībnieks ar savu izaudzēto balto cūku šķirni.

Latvijas PSRS Nopelniem bagātais lauksaimniecības dalībnieks.

Bijis Latvija Republikas 5., 6., un 7. Saeimas deputāts.

Kā mākslinieks amatieris veidojis kokgriezumus.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 87.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs