(1921.29.XII – 2013.13.IX)

Ievērojams lauksaimniecības speciālists.

Dzimis Nirzas pagasta Diukšos. 1947. gadā absolvējis Maskavas Lauksaimniecības akadēmiju.

Strādājis par Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieku, sagādes ministru, lauksaimniecības ministru (1965 – 1973), Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas zinātniski pētnieciskā institūta direktoru (1973 – 1985). 1973. gadā aizstāvēja kandidāta disertāciju. Rakstījis par lauksaimniecības specializāciju, intensifikāciju, racionālas vadīšanas problēmām. Grāmatu “Uz rūpniecisku kopdarbību” (1975) un “Lauksaimnieciskās ražošanas intensifikācijas aktuālas problēmas” (1980) līdzautors.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 213.lpp.