(1933.21.II – )

Vēsturniece.

Dzimusi Cirmas (bijušajā Rēznas) pagasta Voverovā. 1954.gadā absolvējusi Rīgas Pedagoģiskā institūta Vēstures fakultāti. Strādājusi ZA Vēstures institūtā par vecāko zinātnisko līdzstrādnieci. Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūta pētniece.

1993. gadā ieguvusi Vēstures doktora zinātnisko grādu (dr. hist.). Pētījusi Latvijas rūpniecības vēsturi, rūpniecības strādnieku kultūras un tehnisko zināšanu līmeņa izaugsmi 20.gs. 50. – 80.gados.

Pēdējos gados pievērsusies 20. gs. okupācijas režīmu zinātniskajai pētniecībai Latgalē. Tēmas problēmu zinātniska izpēte atspoguļota publikācijās. Jaunākie pētījumi publicēti: Katoļu kalendārs (2011.g.), Latvijas arhīvi (2009.g., Nr.4), VIA LATGALICA (2008.g., Nr.1), Latvijas Vēstures institūta žurnāls (1993.g., Nr.2) u.c.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 115.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs