(1930.30.VIII – 2019.31.I)

Zinātniece (vēstures habilitētā doktore, antropoloģe).

Dzimusi Tilžas pagastā.  Beigusi Kārsavas vidusskolu, Maskavas Universitāti.

Latvijas ZA Vēstures institūta zinātniskā līdzstrādniece 1957. – 1959. gadā un kopš 1962. gada, PSRS ZA Etnogrāfijas institūta darbiniece 1959. – 1962. g., Latvijas ZA Vēstures institūta antropologu grupas vadītāja kopš 1973. gada. Aizstāvējusi vēstures doktora disertāciju.

Pētījusi baltu un somu tautu etnoģenēzi, kā arī Ziemeļeiropas senāko iedzīvotāju ģenēzi. Uzrakstījusi grāmatas krievu valodā: “Seno baltu antropoloģija” (R.1975), “Latviešu etnoģenēze” (R.1977).

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 152..lpp.