(1929.28.VIII – 1995.27.IV)

Ģeologs, mineralogs.

Dzimis Nirzas pagasta Andru sādžā. Mācījies Raipolē, Ludzā, studējis LVU Ģeoloģijas fakultātē Voroņežā.

Piedalījies ekspedīcijās Kazahijā, Kaukāzā, Austrumbaikālā, Tanzānijā, Gobi tuksnesī Mongolijā, arī Baltkrievijā un Baltijā meklējis rūdas. 1966. gadā. Aizstāvējis kandidāta disertāciju. Ilgu laiku strādājis par Latvijas Ģeoloģijas pārvaldes centrālās laboratorijas vadītāju.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 212.lpp.