(1924 – ?)

Filozofs.

Dzimis Ciblas pagasta Kreņovā. Beidzis vietējo pamatskolu un Ludzas vidusskolu, 1954. gadā absolvējis LVU Filoloģijas fakultāti.

Strādājis Vecpiebalgas vidusskolā un Malnavas lauksaimniecības tehnikumā. 1964. gadā beidzis LVU klātienes aspirantūru estētikas specialitātē, aizstāvot disertāciju un iegūstot filozofijas zinātņu kandidāta grādu. Strādāja par mācību spēku universitātē, Latvijas Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas Augstāko mācību iestāžu pārvaldē un Rīgas Medicīnas institūta.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 106..lpp.