Katkevičs Juris

(1935 – )

Ķīmijas doktors, ievērojams koksnes ķīmijas speciālists.

Dzimis Ciblas pagastā.

Pētījis kokaugu šūnu apvalka mikrostruktūru, izskaidrojis koksnes ķīmiskās pārstrādes un modificēšanas procesu mehānismus, devis iespēju optimizēt koksnes ķīmiskās pārstrādes tehnoloģiskos parametrus. Izskaidrojis augu izcelsmes izejvielu (kūdras, koksnes, salmu un citu mazvērtīgu produktu) hidrolīzes metodes. Visu šo pētījumu nolūks ir iegūt mikrobioloģiskajai rūpniecībai un lopbarībai derīgus produktus.

Autors grāmatai  “Tōli Lukašovka”.

Apcere “Soltupeites ivdiņi” ar fotogrāfijām un attēliem, kurā ir arī zinātniski publicēto materiālu saraksts.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 106..lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs