(1930. – 2004.XI)

Augšņu apstrādes pētnieks.

Dzimis Nirzas pagasta Mazajos Žureilos.

Zinātniskajos pētījumos pilnveidojis augsnes apstrādes tradicionālās sistēmas, noskaidrojis optimālus tās apstrādes termiņus, dziļumu, pētījis tilpummasu, sakārtu, struktūru, filtrācijas spēju, apstrādes minimalizācijas paņēmienus, kombinēto augsnes apstrādes un sējas mašīnu lietošanu iekultivētajās platībās. Šo pētījumu rezultāti izmantoti augsnes apstrādes teorētisko pamatu izstrādāšanai, dārzeņkopības praksē lielākoties segtajās platībās, meteoroloģijā, hidromeliorācijā.

Kopā ar kolēģi R. Kroderi uzrakstījis grāmatu “Racionāla augsnes apstrāde” (1978), citus zinātniskus apcerējumus. Bijis Latvijas Lauksaimniecības augstskolas mācībspēks.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 212.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs