(1919.20.IX – 1990.2.I)

Akadēmiķis, tehnisko zinātņu doktors.

Dzimis Petrogradā, bērnību un skolas gadus pavadījis Pureņu (bij. Pildas) pagasta Burdušku sādžā.

1951.gadā absolvējis LVU, strādājis tur par docētāju. Latvijas ZA Celtniecības un arhitektūras institūta direktora vietnieks un direktors (1953 – 1963), Polimēru mehānikas institūta laboratorijas vadītājs un direktors (1970), tehnisko zinātņu doktors (1962), profesors kopš 1981. gada, akadēmiķis (1973),

Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks (1976). Izstrādājis zinātniskus pamatus kompozītmateriālu stingrības un stiprības daudzparametru diagnostikai.

Viņa vadībā izveidots oriģināls metožu un elektronisko ierīču komplekss kompozītmateriālu nesagraujošai kontrolei. Publicējis daudzus rakstus presē un grāmatu krievu valodā “Materiālu stingrības un stiprības diagnostika”, kas iznākusi Rīgā 1968. gadā. Viņš bijis izcils materiālu mehānikas speciālists.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena – Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 242. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs