lazarevs a

(1920.11.XII – 2004.4.X)

Tehnisko zinātņu kandidāts.

Dzimis  Istras pagasta Pļaviņās.

Beidzis LVU, strādājis Rīgas rūpnīcās, Lauksaimniecības ministrijā par nodaļas vadītāju, ministra vietnieku mehanizācijas jautājumos. Latvijas Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūta dibinātājs un pirmais tā direktors no 1960. līdz 1965. gadam, pēc tam vecākais zinātniskais līdzstrādnieks MTP ekspluatācijas nodaļā (1965-1976). Zinātniskās darbības virziens – mašīnu traktoru parka izmantošana. 1967. gadā aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju par augšminēto tēmu. 1976. gadā pārgājis strādāt uz LM Skaitļošanas centru.

Intensīvi pētījis dzimtā novada un Istras vidusskolas vēsturi.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 139.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs