(1958.16.XI – )

Ķīmijas zinātņu kandidāts.

Dzimis  Kārsavā. Jau vidusskolas gados vairakkārt ieguva godalgotās vietas republikas ķīmijas olimpiādēs. LU aspirantūrā cītīgi pētījis atstaroto vielu lieluminiscenci, kam bija liela nozīme gan zinātnē, gan tautas saimniecībā.

Strādājis LU Ķīmiskās fizikas institūtā, vadījis studentu zinātniskās pētniecības darbu. Publicējis virkni zinātnisku rakstu, saņēmis vairākas autorapliecības.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 153.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs