piterans a

(1930.9. XII – )

Floras pētnieks, bioloģijas doktors.

Dzimis  Isnaudas (bij. Ciblas) pagasta Istalsnas ciema Auziņās. Beidzis Ciblas vidusskolu, LVU Bioloģijas fakultāti. Universitātes mācībspēks. Pētījis Latvijas ķērpjus, herbārijos savācis ap 20 tūkstošus paraugu.

Uzrakstījis grāmatas “Latvijas ķērpji”, “Vai tu pazīsti ķērpjus?”, “Zemāko augu sistemātisks praktikums”, “Zemāko augu sistemātika”, publicējis pāri par 500 zinātnisku un populārzinātnisku apcerējumu.

Valsts emeritētais zinātnieks kopš 2001.gada.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 128.lpp.

Plašāk Ludzak pilsētas bibliotēkas datu bāzēs