(1921.4.I – 1989.26.VII)

Latviešu vēsturnieks, arheologs.

Dzimis Ludzā. Beidzis Rīgas pilsētas 1. ģimnāziju un Latvijas Universitātes vēstures fakultāti. Studiju gados piedalījies arheoloģes E. Šņores vadītajos izrakumu darbos Rīgā un Nukšu kapulaukā.

1947. gadā V. Urtāns sācis strādāt Vēstures muzeja arheoloģijas nodaļā, no 1950. līdz 1958. gadam bija Madonas novadpētniecības muzeja zinātniskais līdzstrādnieks, tad atgriezies Vēstures muzejā kā vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.

1971. gadā V. Urtāns aizstāvējis vēstures zinātņu kandidāta disertāciju.

Apglabāts Rīgas Meža kapos.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs