Ludzas novads

ludzas-novada-karte

Ludzas novadu veido:

 • Ludzas pilsēta,
 • Brigu pagasts,
 • Cirmas pagasts,
 • Isnaudas pagasts,
 • Istras pagasts,
 • Nirzas pagasts,
 • Ņukšu pagasts,
 • Pildas pagasts,
 • Pureņu pagasts,
 • Rundēnu pagasts.

Ciblas novads

Ciblas novadu veido:

 • Blontu pagasts,
 • Ciblas pagasts,
 • Līdumnieku pagasts,
 • Pušmucovas pagasts,
 • Zvirgzdenes pagasts.