Brigu pagasts atrodas Ludzas novadā, robežojas ar Zilupes novadu, Nirzas, Isnaudas pagastu, Ciblas novadu, Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Sebežas rajonu, aizņem 12481 hektāru.

Brigu pagasta teritorijas lielākā daļa atrodas Mudavas zemienes Zilupes līdzenumā, pagasta rietumu daļa- Latgales augstienes Rāznavas pauguraines austrumu malā. Rietumu daļa ir pauguraināka; augst. Paugurs atrodas uz ziemeļrietumiem no Bļaideļiem.Pagasta austrumu daļa ir līdzenāka, tajā atrodas lielākie mežu masīvi. Pagastam cauri tek Zilupe. Austrumos garā posmā gar robežu ar Krieviju tek Zilupes pieteka Pernovka. Zilupes lielākās pietekas ir Istra, Pūdupe, Jučovas strauts. Lielākie ezeri: Brigu, Čornojas (Melnais ez., daļa ezera atrodas Krievijas teritorijā) un Rimšu ezers. Mākslīgi veidotie dīķi aizņem 9 hektārus. 40% pagasta teritorijas klāj meži. Lielākie purvi atrodas pagasta austrumu daļā, tie ir Opuļu un Rovu purvs.

Pagasta administratīvais centrs – Brigi. Vēl ir šādas apdzīvotas vietas: Berjozovka, Bļaideļi, Cibuli, Dilāni, Dinaburski, Fedorki, Garbari, Janova, Jaunā Slobodka, Jerčova, Jorzova, Jučova, Kliši, Konogoļci, Lauški. Lielā Pīkova, Ļukati, Matisenki, Mazā Pīkova, Meržova, Ničipurenki, Ņivņiki, Noviki, Opuļi, Pīzāni, Popsuiki, Poddubje, Prohori, Puncuļi, Rancāni, Reiki, Rimši, Samuši, Senčati, Skriņi, Svikli, Zabolocki.

Brigu pagastā bijusi Brigu muiža, kas agrārās reformas laikā sadalīta divās jaunsaimniecībās un 62 citās vienībās. 1935.gadā pagastā bija 1021 saimniecība. Darbojās ūdensdzirnavas.

brigu kat bazn 1Padomju varas gados Brigos tika iekārtotas mehāniskās darbnīcas. Pirmie trīs kolhozi 1974.gadā tika apvienoti kolhozā „Sovetskaja Latvija”. 1990.gadā kolhozs tika pārveidots par paju sabiedrību „Brigi”.

1935.gadā Brigos bija atvērta Latgales Kultūras veicināšanas biedrības „Saule” Briģu nodaļas bibliotēka. Padomju laikā klubi un bibliotēkas darbojās Brigos, Jučovā un Klišos. Tagad bibliotēka un tautas nams atrodas Brigos.

Brigos ir pirmsskolas izglītības iestāde.

Jaunajā Slobodkā darbojas pareizticīgo baznīca, Brigos – katoļu baznīca.

Vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļi: Brigu senkapi, Zabolocku viduslaiku kapsēta, Jorzovas senkapi. Opoļu svētavots.

 

Latvijas pagasti.1.sēj.-R. Preses nams, 2002.-155.-156. lpp.

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.-88.-92. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs