Cirmas pagasts izveidojies pēc 2.pasaules kara bijusī Zvirgzdenes pagasta teritorijā. 1945.gadā Zvirgzdenes pagastā tika izveidoti vairāki ciemi, to starpā Cirmas un  Pokuminas  ciems.

Cirmas pagasts robežojas ar Rēzeknes novada Stoļerovas, Griškānu, Lendžu pagastiem, Ciblas novada Zvirgzdenes pagastu,  Ludzas novada Pureņu  pagastu un Ludzas pilsētu, aizņem 8700 ha. Pagasta ziemeļu daļu šķērso starptautiskās nozīmes šoseja Rīga-Jēkabpils- Rēzekne- Ludza- Terehova- Maskava un Rīgas-Maskavas dzelzceļa līnija ar Cirmas staciju 7 km attālumā no centra un 6 km attālo Ludzas staciju.

Administratīvais centrs – Tutini. Vēl ir šādas apdzīvotas vietas: Antiži, Biži, Cerļeva, Dubinova, Dukani, Dzerkaļi, Edvardoslava, Evertova, Galdiševa, Garbari, Iškina, Justinova, Karpušonki, Kiuļi, Kleperi, Krjakova, Križuti, Lukjanovka, Muļči, Novomisļi, Pabarga, Pļatova, Pokumina, Putinova, Putrinīki, Ramslova, Silinīki, Soidi, Sorņi, Soroka, Svjataja Gorka, Škincova, Trokši, Voverova, Zabolotje, Zeļčova.

Cirmas pagasta lielākā daļa atrodas Latgales augstienes Rēzeknes pazeminājumā, vien ziemeļaustrumu mala iesniedzas Burzavas paugurainē. Reljefu te veido pārsvarā vidēji un sīki morēnu pauguri. Augstākais no tiem (175,8 m vjl.) slejas Pokuminā. Pie pagasta robežām atrodas Bižu un Zvirgzdenes ezers, bet pagasta teritorijā plešas Ludzas rajonā lielākais Cirma ezers. Pagasta teritorijā vēl plešas Dukanu vai Saliņu, Križutu, Runtortas, Pauguļu, Soidu, Gomeļmuižas, Čertovkas, ezeri. Te tek Pabarga un Garbarupe, Pauguļu strauts. Ap trešdaļu platības aizņem meži. Pagastā atrodas zemais Putinovas purvs un Peiss vai Muļču purvs.

Pagastā aug daudzi dižkoki: Gomeļmuižas ozols (4,75 m stumbra apkārtmērs) un liepas (5,4 m, 4,75 m, 4,30 m), dižosis (4,45 m), goba Trokšos (6,15 m), paeglis Zabalotjē (0,5 m), divas republikas nozīmes dižliepas Cirmas jeb Kalnaču muižas parkā.

Cirmas pagasta teritorijā bijusi Pokuminas, Križutu, Cirmas, Tutānu muiža un Gomeļmuiža. Agrārās reformas laikā muižu zeme pārsvarā sadalīta jaunsaimniecībām.

Padomju varas gados tagadējā Cirmas pagasta teritorijā bija kolhozi „Molodaja Gvardija” un „Suvorovs”. Tiem apvienojoties 1972.g., izveidojās padomju saimniecība ’’Cirma”, kura 1990.g. pārveidota par paju sabiedrību, kas 1998g. likvidēta.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis ir Evertovas senkapi. Evertovas viduslaiku kapsēta (Kapu kalns) ir vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Pagastā ir bibliotēka, tautas nams.

 

 

 

garb piem akm

 

Latvijas pagasti.1.sēj.-R.: Preses nams,2002.-189.-190. lpp.

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome,2004.-108.-116. lpp.

http://images.google.lv/images?hl=lv&q=Cirmas+pagasts&btnG=Mekl%C4%93t+att%C4%93lus

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

Foto no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem