1975.gada 8.maijā skvērā pie pasta atklāts obelisks karaspēka daļām, kas atbrīvoja rajonu no vācu fašistiskajiem iebrucējiem.

Uz obeliska plaksnēm uzraksts: “Ludzas rajonu no fašistiskajiem iebrucējiem 1944.gada jūlijā atbrīvoja Baltijas 2. frontes karavīri”.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs