Arhitektoniskais ansamblis, kas atgādina it kā celt iesāktu ēku, kuras vidū, simboliskas akas grodu ieskauts, akmens ar uzrakstu: “Prīstera tautas apgaismōtōja Jezupa Maciļeviča grāmatai “Pavyuceišona zemniku latvišu” 150 gadi” atklāts 1999.gada 1.septembrī Ludzas baznīcas kalnā.

Pieminekļa autori – Bērzgales skolas skolotajs Nikolajs Isakovičs, kurš izstrādāja arhitektoniskā ansambļa daļu, kas izveidota kokā, akmeņkalis Jevģēnijs Steimakovs un mākslinieks Antons Kūkojs.

Tāpat kā no akas var pasmelt skaidru ūdeni, no grāmatām – zināšanas.

Jezups Maciļevičs – poļu tautības garīdznieks, beidzis Krāslavas katoļu garīgo semināru, strādājis Asūnes, Šķaunes, Feimaņu draudzēs, Dricēnos, Rēzeknē, Pildā. Ludzā viņš pavadījis mūža pēdējos gadus un tepat Ludzas kapos arī apglabāts.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs