malnavas.pagastsMalnavas pagasts robežojas ar Goliševas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas pagastu, Kārsavas pilsētu un Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Pitalovas rajona Gavru ciemu, aizņem 16370,9 hektārus.

Pagastu šķērso starptautiskā dzelzceļa līnija Sanktpēterburga-Varšava (stacija Kārsava), šoseja Krievijas robeža (Grebņovas muitas un robežkontroles punkts)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi),1.šķiras autoceļi Kārsava-Ludza-Ezernieki, Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša), 2. šķiras autoceļiKārsava-Kārsavas stacija, Bozova-Kaskāni un Ludza-Stiglova-Kārsava.

Malnavas pagasta lielākā daļa atrodas Mudavas zemienē; ziemeļrietumu daļu aizņem Abrenes nolaidenums, ko no austrumiem un dienvidiem apņem Zilupes līdzenums. Dienvidrietumu stūri aizņem Austrumlatvijas zemienes Adzeles pacēlums. Reljefs lēzeni viļņots; nelieli plakanvirsmas pauguri, morēnu līdzenumi un pārpurvoti līdzenumi. No Salnavas pagasta iestiepjas Žurlavas-Malnavas grēda, kurā nedaudz uz rietumiem no Malnavas ir pagasta augstākais paugurs. Pagasta teritorijā tek Rītupe  ar pietekām: Strauja, Zeļčovas strauts,Ziblas strauts, Lada, Ījovkas strauts, Šņitka. Gandrīz ceturto daļu pagasta teritorijas aizņem meži, lielākie ir Kapačovas, Grebņovas un Tronovas masīvi. Lielākie purvi: pārejas Salinīku un Mihaļčenku. Pagastā atrodas Salinīku un Straujenkas dolomīta atradne. Grebņovā atrodas smilts atradne. Salinīku purva kūdra izmantojama lauksaimniecībā. 

malnavas parks 2Administratīvais centrs – Malnava. Citas apdzīvotas vietas: Ancani, Barkāni, Beržovka, Bozova, Buzinkova, Čāvi, Čudari, Dagušova, Drikaški, Grebņova, Ījovka, Īrubine, Jieči, Kabulova, Kapačova, Kaskāni, Kārsavas stacija, Kokari, Kolnasils, Krīveņi, Kukari, Lāpova, Lemešova, Lielā Bondarova, Lielā Zeļčova, Liuzinīki, Ločukolni, Lozdova, Lugi, Lukstinīki, Ļurbova, Malnavas ferma, Mazā Baranova, Mazā Bondarova, Mazā Zeļčova, Meitri, Mihaļčenki, Morozovka, Moseji, Naglāni, Nesteri, Novoselki, Orlāni, Petinova, Pureņi, Rudiņova, Salinīki, Skobulīne, Soldoni, Stabule, Straujenka, Šņitki , Tipini, Tronova, Ubagova, Zastinski, Zibla.

Nozīmīgs arhitektūras piemineklis ir Malnavas muižas apbūve-kungu māja, klēts, saimniecības ēka un parks.

Kultūrvēsturiska nozīme ir piemineklim, kas atklāts Bozovā 1928.gadā Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem. Malnavā uzstādīts obelisks 2.pasaules karā kritušo piemiņai.1996.gadā uzstādīts piemiņas akmens pirmajam Malnavas tehnikuma direktoram Pēterim Sauleskalnam. Pie tehnikuma vecā korpusa 2000.g. atklāta piemiņas plāksne bijušam audzēknim, kureliešu bataljona komandierim Robertam Rubenim.

Malnavas parks ir aizsargājams kopš 1957. gada. Nozīmīgi dabas malnavas parks 3pieminekļi ir ~2 m lielais laukakmens L. Bandarovā pie Slostu mājām, lielie Šņitku laukakmeņi un skudru pūžņu kolonijas mežā Krīveņu kapu apkaimē. Mosejos aug āra bērzs (apkārtmērs 3,25 m), pie Slostu mājām 100 gadu vecs bērzs, Ījovkā-100 gadu veca liepa.

Malnavas pagastā atrodas Malnavas koledža. Pagastā it tautas nams, un 2 bbliotēkas Nesteru un Bozovas.

Teikas

Sirma senatne Malnavas muižā dzīvojis kāds bargs kungs, kurš savus ļaudis par katru niecīgu pārkāpumu sodījis. Reiz šis kungs braucis uz zemnieku sētām, lai uzzinātu, vai zemniekiem ir graudi, ko vest uz dzirnavām. Viņš bijis sveštautietis, un runāt latviski šim ne visai veicies. Iebraucis zemnieka sētā, kungs asi jautājis: “Mal ir?”

Neviens no ļaudīm nav sapratis, ko atbildēt uz šādu jautājumu. Kungs visu dienu pa sētām izbraukājis, bet tā arī nekādu atbildi nedabūjis. Tikai vēlā vakarā viņam izdevies kādā nomalē satikt zemnieku, kurš sapratis jautājumu. Tā kā viņam nebijis, ko malt, viņš atbildējis: “Nava!”

Kādam kunga pavadonim ausīs pazibējis vārds Malnava. Kopš tās dienas šajā vārdā iesauca zemnieka sētu, bet vēlāk – visu ciemu.

Kādu ritu Malnavas kungi ar kundzēm dārza dzēruši brokastu tēju. Te pienācis ubags un lūdzis padzerties. Kungs sniedzis viņam tēju. Ubags izdzēris, tad jautājis: “Kas tas tāds bija – tik garšīgs, bet tumšs?” Kungs vīzde­gunīgi atbildējis: “Duļķains ūdens!” Ubags paklanījies līdz zemei un aizgājis. Bet ūdens muižas akā kopš tās dienas kļuvis duļķains

 

Latvijas pagasti. 2. sēj.-R.: Preses nams, 2002.-16.-19. lpp.

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome,2004.-172.-186. lpp. 

http://images.google.lv/images?svnum=10&hl=lv&lr=&q=Malnavas+pagasts

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs