Pureņu pagasts robežojas ar Cirmas, Isnaudas, Ņukšu pagastu un Rēzeknes novada Stoļerovas pagastu, aizņem 5957 hektārus. To šķērso 2. šķiras autoceļi Ņukši-Rosica, Ričiki-Kiudalova un Runtorta-Auzeņi-Stoļerova.

Pureņu pagasts atrodas Latgales augstienes augstākajā daļā-Rāznavas paugurainē. Reljefs gleznains, to veido dažādas izcelsmes pauguri. Augstākais no tiem atrodas Induļu apkaimē. Pagasta austrumu daļā 2 km attālumā viens no otra atrodas Kiudalovas ezeri: Lielais Kiudalovas (Pracepoles) un Mazais Kiudalovas (Tribuku). Vēl pagastā ir Pūdnīku un Vecānu ezers. Pagasta teritorijā tek upe Kivdolica un Bataru strauts. Pagasta rietumu daļā ir nelieli purvi- Kiuļu, Banavoles. 29% pagasta teritorijas aizņem meži. Derīgajiem izrakteņiem smiltij un grantij ir vietēja nozīme. Pagasta ezeros atrodams sapropelis.

Administratīvais centrs atrodas Kiudalovā. Vēl pagastā ir šādas apdzīvotas vietas: Ancova, Arkani, Auzeņi, Balašova, Banavole, Batari, Burduški, Černogorka, Činkuri, Čipoti, Degini, Doroški, Eniki, Ignatova, Inčiki, Induļi, Justinova, Kiuļi, Konstantinovka, Kovaļķi, Krikši, Lociši, Matjunki, mikeli, Nīkani, Paideri, Pelni, Piukaini, Pracepole, Pūdnīki, Rubuļi, Ruliki, Rutkuši, Sauliki, Sondori, Sosnopole, Stroļeva, Starinski, Stoponi, Strumpe, Tribuki, vamži, viruļova, Vitkupova, Zaborovka, Zapani, Železniki.

Agrāk tagadējā pagasta teritorijā atradās nelielo Vitkupovas un Pracepoles muižu īpašumi, kas agrārās reformas laikā sadalītas.

Padomju laikā pagasta teritorijā bija kolhozs „Zarja”-centrs Auziņos un „Pobeda”-centrs Vitkupovā. 1975. gadā abus kolhozus apvienoja ar nosaukumu „Zarja”.

Ir Pureņu bibliotēka, tautas nams.

Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis ir Bataru senkapi. 20. gs. 80. gados Kiudalovā uzcelts piemineklis 2. pasaules karā kritušajiem.

Dižkoki: Bataru dižliepa un Ignatovas dižpriede.

 

Latvijas pagasti.2.sēj.-R.: Preses nams,2002.-205.-207. lpp.

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome,2004.-242.-246. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs