Pušmucovas pagasts robežojas ar Zvirgzdenes, Mežvidu, Mērdzenes, Blontu pagastu, aizņem 7249 hektārus. To šķērso 1. šķiras autoceļš Kārsava-Ludza-Ezernieki, 2. šķiras autoceļi Rogovka-Mežvidi-Pušmucova, Ludza-Stiglova-Kārsava un Malzūbi-Istalsna-Perekļi.

Lielākā pagasta daļa atrodas Latgales augstienes Burzavas paugurainē, ziemeļaustrumu mala-Mudavas zemienes Zilupes līdzenumā. Pagasta dienvidaustrumos Burzavas pauguraini no blakusesošā Zilupes līdzenuma norobežo Nūraugu kalns. Arī pārējie augstākie pauguri atrodas pagasta dienvidu daļā: pie Iudriem, pie Potašiem un pie Mežerniekiem. Lielākā upe Rītupe veido robežu ar Mežvidu pagastu, uz dienvidrietumiem no Pušmucovas sākas Rītupes lielākā pieteka Latvijā – Strauja. Lielākie ezeri: Mukaušu un Snotiuļu. 31% pagasta teritorijas aizņem meži. Ir grants karjeri- Kazinīkos, Zujevā, Vornaišos.

Administratīvais centrs – Pušmucova. Vēl pagastā ir šādas apdzīvotas vietas: Avīši, Bondarova, Buhari, Čigoni, Fedčenki, Fokino, Gorņi, Iudri, Kazinīki, Latiši, Ļeļeva, Loči, Ļahi, Masļenki, Mežernīki, Nūraugi, Obščina, Perekļi, Poļaki, Potaši, Pozņakova, Seipulnīki, Sipki, Sļapni, Snotiuli, Staupine, Steponi, Šaraki, Škinči, Šmati, Tereki, Vacumnīki, Valujeva, Vornaiši, Zujeva.

Tagadējā pagasta teritorijā bijusi Pušmucovas muiža – viena no lielākajām muižām apkaimē. Muižā bijusi baznīca, krogs, zirgu stacija, plašs augļu dārzs. Agrārās reformas laikā muiža (1070 ha ) sadalīta 78 vienībās.

Padomju laikā pirms kolhozu dibināšanas tagadējā pagasta teritorijā bija ~380 individuālās saimniecības. Divām saimniecībām piederēja 50-60 ha, pārējām saimniecībām 2-35 ha zemes. Pirmie kolhozi tika nodibināti 1948. gadā. 1951. g. desmit mazie kolhozi tika apvienoti divos kolhozos – „Pušmucova” un „1.Maijs”, kas 1962.g. apvienoti kolhozā ar nosaukumu „Pušmucova”.

Pušmucovā ir skola, tautas nams, bibliotēka, baznīca.

Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis ir Bondarevas krustakmens – kulta vieta. Pušmucovas kapos ir piemineklis ievērojamajam Latgales dzejniekam A. Adamānam. Pušmucovā atrodas 2. pasaules karā kritušo sarkanarmiešu kapi.

 

Latvijas pagasti.2.sēj.-R.: Preses nams,2002.-213.-215. lpp.

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome,2004.-246.-256. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs