Zilupe atrodas Latvijas austrumu pierobežā, Zilupes kreisajā krastā. Pa pilsētas rietumu robežu tek Grīva, kas ietek Zilupes pietekā Istrā, kura savukārt veido pilsētas ziemeļu robežu.

Zilupes pilsēta sāka veidoties ap 1900.gadu sakarā ar Ventspils –Maskavas–Ribinskas dzelzceļa būvniecību. Pie Zilupes stacijas Zilupes upes kreisajā krastā sāka apmesties uz dzīvi dzelzceļa strādnieki, kalpotāji, tirgotāji un citi. Staciju uzbūvēja uz bijušā barona Rozena zemes pie Rivcānu sādžas Pasienes pagastā, tāpēc arī stacija sākumā saucās par Rozenovu. 1908.gadā Zilupē jau bija zemstes priekšnieks, policijas pristavs, darbojās pasts, skola, kā arī daudzi tirdzniecības uzņēmumi, kas apkalpoja plašu apkārtni.

1. pasaules karš pārtrauca Zilupes attīstību. Tika uzspridzināts dzelzceļa tilts, izjauktas pārbrauktuves un pārtraukta satiksme ar tālāko apkārtni. No 1918.g. novembra līdz 1920.g. janvārim pastāvēja lielinieku vara. Latvijas Brīvības cīņu laikā 1920.g. 1.maijā Zilupes apkārtnē Opuļu sādžā notika Latvijas armijas 1.Liepājas kājnieku pulka kapteiņa H. Helmaņa vadītās 80 vīru grupas izlūkgājieni lielinieku frontes dziļā aizmugurē.

1931.gadā Zilupei piešķīra pilsētas tiesības. Galvenā iedzīvotāju nodarbošanās bija tirdzniecība, lauksaimniecība un sīkā amatniecība. Darbojās a/s „Grauds” ūdensdzirnavas ar elektrisko spēkstaciju, zāģu gateris, darbojās linu pieņemšanas punkts, aptieka (dib.1901.g.), ārsta T. Rihtera slimnīca un 120 dažādu tirgotavu. 1932.gadā pilsētā bija 287 dzīvojamās mājas.

1949.-1959.g. Zilupe bija rajona centrs. Pilsētā darbojās rūpnīcas „Metālists” cehs, sadzīves pakalpojumu kombināta trikotāžas un adīšanas darbnīca, maizes ceptuve.

Zilupe vēsturiski veidojusies kā tipiska pierobežas pilsēta, īpaši raksturīgi tas kļūst 20. gs. 90.gados. 1992. gadā tika izveidota Zilupes robežsargu rota, ierīkots muitas kontroles punkts Zilupes dzelzceļa  stacijā.

Zilupē ir pareizticīgo un katoļu baznīca.

Pilsētā ir vidusskola, mākslas skola un Zilupes arodvidusskola. Zilupē darbojas Tautas nams un bibliotēka.

Foto no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra”arhīviem

http://www.zilupe.junik.lv/kultura.htm

http://www.vietas.lv/index.php?p=11&id=8114

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāžēs