aizpures baznicaAizpūres Romas katoļu baznīca atrodas Ciblas novadā. Aizpūres draudze robežojas ar Eversmuižas , Ludzas un Pušmucovas draudzi. Attālums līdz Eversmuižas baznīcai – 11 km, Ludzas – 28 km un līdz Pušmucovas baznīcai – 30 km.

Dibinoties draudzei, tai Ciblas pagasta Dolgošeju sādžā piederēja viens hektārs zemes, 10 ha meža un – piecu kilometru attālumā – purva pļava.

1931.gadā Ludzas dekāns Antonijs Urbšs un Eversmuižas draudzes prāvests Kazimirs Buto izvēlējās vietu, kur celt jauno baznīcu. 1935.gadā bīskaps Rancāns baznīcu iesvētīja. Aizpūres baznīca ir 14 m gara, 9,25 plata, tā ir viennavas telpa ar koka grīdu.

 

 

Cakuls Jānis. Latvijas Romas katoļu draudzes.- Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997.- 15.-16.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs