Brodaizas pareizticigo baznica 13299 1 1Pildas pagastā darbojas Brodaižu Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca.

Baznīcu cēlis muižas īpašnieks Vercengofs 1751. gadā bijušās kapličas vietā, pārbūve veikta 1832. gadā. 16x6x10 m plašā dievnamā sienas saliktas no resniem baļķiem.

Senais ikonu apgleznojums telpas iekšienē pieskaitāms vecākajiem Latgalē.

Brodaižu pareizticīgo baznīca iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

 

 

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 239.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

Foto no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem