Brodaizas katolu baznica 13298 1Brodaižu katoļu baznīca atrodas Pildas pagastā uz dienvidaustrumiem no Ludzas. Brodaižu draudze robežojas ar Raipoles, Rundānu, Pildas, Kaunatas un Bukmuižas draudzi. Attālums līdz Raipoles baznīcai – 9 km, Pildas – 18 km, Kaunatas – 20 km, un līdz Bukmuižas baznīcai – 21 km.

Brodaižu pirmā baznīca bija koka kapela. Tā bija viena no tām divpadsmit kapelām, kuras 17. gs. beigās uzcēla Pasienes dominikāņi. Kapela pastāvēja no 1698. gada līdz 1813. gadam. Tagadējā mūra baznīca celta 1813. gadā par Kazimira Kiborta līdzekļiem. To iesvētīja Ludzas dekāns A. Latkovskis Kristus transfigurācijas (pārveidošanās) godam. 

Brodaižu baznīca ir 12 m gara un 8 m plata viennavas celtne ar flīžu grīdu un šīfera jumtu. Ārpuse ir apmesta, iekšpuse – krāsota ar eļļas krāsu, apkures nav. Lielajā altārī uz audekla gleznota Dievmātes glezna. Virs tā griestu slīpumā novietota Kristus transfigurācijas glezna. Kreisajā pusē ir altāris ar Sv. Annas gleznu. Labajā pusē ambons.

 

 Brodaizas katolu baznica 13298 2

 

 

 

 

 

 

 Cakuls Jānis. Latvijas Romas katoļu draudzes.-Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997.-108.-109.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

Foto no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem