Eversmuizas katolu baznica 1Eversmuižas katoļu baznīca atrodas Ciblas novadā uz austrumiem no Ludzas. Eversmuižas draudze robežojas ar Brigu, Ludzas , Aizpūre, Istalsnas draudzi. Attālums līdz Brigu baznīcai – 24 km, Ludzas – 13 km, Aizpūres – 11 km, Istalsnas baznīcai – 10 km.

Pirmo koka kapelu 1698. gadā Eversmuižā uzcēla Pasienes dominikāņi. 1771.gadā Nikolajs Karnickis par saviem līdzekļiem uzcēla tagadējo Eversmuižas baznīcu, kas veltīta Sv. Apustuļa Andreja godam.

Eversmuižas katoļu baznīca ir baroka laikmeta koka sakrālās celtnes paraugs. Taisnstūra plāna barokālā celtne ar poligonālo altārdaļu un diviem sānu ģērbkambariem, slēgtu priekštelpu un frontāliem sānu torņiem. Sānu jomi no vidusjoma atdalīti ar 3 daudzskaldņu kolonveida stabiem. Baznīcai saglabāta ļoti vienkārša, četrstūraino torņu forma ar stāvām, piramidālām smailēm.

Barokam raksturīgās formās risināts baznīcas logu veidojums – ar pusaploces pārsedzi un starveida dalījumu, greznu ailu apdari. Galvenā altāra rentabls aizņem visu altāra telpu starp diviem logiem, tā centrā – glezna „Svētā ģimene”. Sānu altāri ir divu stāvu. Baznīcā atrodamas divas unikālas gleznas – „Sv. Pēteris” (1745.g.) un „Sv. Rozālija” (1746.g.). Pie baznīcas 1883.gadā uzcelts zvanu tornis. Ērģeles iegādātas 1891.gadā. Mūra sēta ap to būvēta 1896. eversmuizasgadā.   

Eversmuižas katoļu baznīca ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un 1999. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu objektu sarakstā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cakuls Jānis. Latvijas Romas katoļu draudzes.- Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997.-153.lpp.

Eiropas kultūras mantojuma dienas „Eiropa – kopīgs mantojums. Baznīcas Latvijā” 1999. gads.

Latvijas pagasti: enciklopēdija(A-Ļ).- Rīga: Preses nams, 2001.- 184.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

Foto no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem