istalsnas.baznIstalsnas Romas katoļu baznīca atrodas Ludzas novada Isnaudas pagastā uz austrumiem no Ludzas. Istalsnas draudze robežojas ar Eversmužas, Ludzas, Pildas un Brigu draudzi. Attālums līdz Eversmuižas draudzes baznīcai – 7 km, Ludzas – 11 km, Pildas – 9 km un Brigu baznīcai – 12 km.

1800. gadā muižkungs Jāzeps Sokolovskis uzcēla koka kapelu. Līdz 1927.gadam tā bija Eversmuižas katoļu draudzes filiālbaznīca. Puse no baznīcas augstuma bija tās mūra pamati, otra puse bija no koka. Baznīca bija 6 asis gara, 3 asis plata un 2,5 asis augsta. Virs galvenajām durvīm bija mazs tornītis ar zvanu. Muižas īpašniece H. Dinovska dāvāja baznīcai Krustā Sistā tēlu, vēlāk – 1928.gadā – svētās Trīsvienības gleznu.

1935.gadā ap veco baznīcu – to nenojaucot – sāka celt jaunu. Kad jaunā baznīca bija gandrīz lietošanas kārtībā, veco baznīcu nojauca.

Istalsnas baznīca ir 15 m gara un 10 m plata viennavas celtne ar cementa grīdu un skārda jumtu. Baznīcā ir elektrība, bet nav apkures. Lietošanas kārtībā ir fisharmonijs.

 

 

Cakuls Jānis. Latvijas Romas katoļu draudzes.- Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997.- 167.lpp. 

http://www.vietas.lv/index.php?p=2&id=14278    

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

Foto no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem