1933. gadā Vecslabadā likti pamati jaunās mūra baznīcas būvei. Tos iesvētīja tā paša gada 27.augustā Ludzas draudzes dekāns Antonijs Urbšs. Dievnams tapa pēc istrānieša I. Pavlova projekta, viņam daudz palīdzēja students, topošais arhitekts, arī vietējais iedzīvotājs Boļeslavs Skribāns.

Ēka celta krusts veidā, tā ir 26 m gara un 12-16 m plata. Prāvestu biežās maiņas dēļ celtniecības darbi ieilga. 1939. gadā vēl tikai bija uzcelti mūri un uzlikta daļa jumta. 1940. gada pirmajā svētdienā baznīcu iesvētīja bīskaps Boļeslavs Sloskāns Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas godam.

Padomju laikā baznīcas darbība tika pārtraukta. Ēkā sākumā bija izveidota skolas zāle, bet vēlāk – sovhoza noliktava. Katoļu baznīca pagastā nedarbojās 50 gadus.

1990. gadā tika uzsākta baznīcas atjaunošana. 2007. gada 26. augustā notika Istras Romas katoļu baznīcas iesvētīšana.

 

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludzas rajona padome, 2004.- 136.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs