Kārsavas evaņģēliski luteriskā draudze atrodas Kārsavā. Dibināta 1920.g. 1936.g. uzcelts lūgšanu nams. Tagadējā Kārsavas luterāņu baznīca celta 1937.-1939. gg. (J.Ciruļa un Ž.Feldsberga proj.). 1950.g. baznīcu atsavināja. 1950.-1965.gg. dievkalpojumi notika Kārsavas kapsētas kapličā. 1965.g. draudze darbību pārtrauca.

1991.g. Kārsavas luterāņu draudze savu baznīcu atguva un atsāka darboties.

 

Latvijas enciklopēdija(3.sēj.) .- Rīga, 2005 .- 333.lpp.

Latvijas pilsētas: enciklopēdija .- Rīga, 1999 .- 234.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs