karsavas pareizt.baznKārsavas pilsētā darbojas Svētās Polockas Jefrosinijas pareizticīgo baznīca.

1910. gadā tika uzsākta līdzekļu vākšana dievnama celtniecībai. 1912. gadā par šiem līdzekļiem uzcēla 2 koka mājas – garīdzniekam un psalmotājam. 1917.-1918. gadā jauno mācītāja māju piemēroja dievnamam. Tā izmēri 14x8x3 m .

Baznīcas pārziņa D. Zaharova darbības laikā 1932.-1938.g. par draudzes ziedotajiem līdzekļiem pārbūvēts zvanu tornis un kupols, virs altāra uzlikts krusts, apkārt dievnamam uzcelts žogs.

 

 

 

 

 

 

 Trojanovskis Viktors. Ludzas Zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome.- 2004.- 151.lpp.

Ludzas rajons = Ludza district/ red..V.Žulina, foto A.Lebeds.- Ludza, Ludzas rajona padome, 2002.- 23.lpp.

http://www.vietas.lv/index.php?p=2&id=5450 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs