1828. gadā tēvs Nikanors no Mihailovas draudzes atdalīja Kvitaines draudzi. Jauno Kvitaines dievnamu cēla no 1930.-1936. gadam. Pie baznīcas ierīkota kapsēta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs