Viena no vecākajām Latgales luterāņu baznīcām – Ludzas baznīca minēta 1599.gadā. 1864.-1866.g.uzcēla mūra baznīcu, kas lielajā Ludzas ugunsgrēkā tajā pašā -1866.g.gāja bojā. 1872.g. uzcēla jaunu ķieģeļu mūra baznīcu bez torņa.  

 P Stučkas valdības laikā 1919.g. dievnamu izdemolēja – sadedzināja altāri un solus, baznīcā ierīkoja komjauniešu klubu. 1924.g.atjaunoto baznīcu iesvētīja. 1931.g. celtnei pēc arhitekta B.Leilanda projekta būvuzņēmējs A.Kažoks uzbūvēja torņi. 1935. 20.oktobrī iesvētija jauno baznīcas zvanu.

1947.g.aprīlī vietējās varas iestādes draudzei dievnamu atsavināja, tajā ierīkoja novadpētniecības muzeju.  1957.g.baznīcai noārdīja torni un ēka ierīkoja sporta zāli.

2001.g.draudze dievnamu atguva. 2003. g. aprīlī draudze sāka atjaunot baznīcu. 2005.g. 9.janvārī vētrā cieta ēkas jumts.

1939.g.arhitekts prof. Pauls Kundziņš(1888-1938) izstrādāja jaunās mūra baznīcas projektu. Jaunās baznīcas pamatakmeni iesvētīja 1940.g. 9.jūnijā. Sākoties karam, celtniecību pārtrauca, torņa smaile netika uzcelta.

Pēc 2.pasaules kara baznīcas ēku atsavināja un tajā ierīkoja sāls noliktavu, pēc tam kinoteātri ‘’Iskra..” 1974.g.ēku nojauca.1981.g.tās vietā uzcēla V.I .Ļeņina pieminekli. 20gs. 80.gadu beigās pieminekli nojauca.

             
Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs