Viena no vecākajām Latgales luterāņu baznīcām – Ludzas baznīca minēta 1599. gadā.

1864.-1866. g. uzcēla mūra baznīcu, kas lielajā Ludzas ugunsgrēkā tajā pašā – 1866. gadā gāja bojā. 1872. gadā uzcēla jaunu ķieģeļu mūra baznīcu bez torņa (tag.Latgales ielā).

Stučkas valdības laikā 1919. gadā dievnamu izdemolēja – sadedzināja altāri un solus, baznīcā ierīkoja komjauniešu klubu. 1924. gadā atjaunoto baznīcu iesvētīja.

1931. gadā celtnei pēc arhitekta B.Leilanda projekta būvuzņēmējs A.Kažoks uzbūvēja torni.

1935. gada 20. oktobrī iesvētīja jauno baznīcas zvanu.

1939. gadā arhitekts prof. Pauls Kundziņš(1888-1938) izstrādāja jaunās mūra baznīcas projektu. Jaunās baznīcas (tag. Stacijas ielā) pamatakmeni iesvētīja 1940. gada 9. jūnijā.

Sākoties karam, celtniecību pārtrauca, torņa smaile netika uzcelta. Pēc 2. pasaules kara baznīcas ēku atsavināja.

1947. gada aprīlī vietējās varas iestādes draudzei veco dievnamu (tag. Latgales ielā) atsavināja, tajā ierīkoja novadpētniecības muzeju. 1957. gadā baznīcai noārdīja torni un ēkā ierīkoja sporta zāli. 2001. gadā draudze dievnamu (Latgales ielā) atguva. 2003. gada aprīlī draudze sāka atjaunot baznīcu.

2006. gadā baznīca tika izremontēta. 2010. gada sākumā baznīcai tika uzdavināts altāra retabls.

2018. gada 9. septembrī iesvētīja restaurēto altārgleznu “Kristus Ģetzemanes dārzā”.

 

 

 

Augšā: V.Franka foto

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs