1843.g. – 1845.g. par Sv. Sinodes līdzekļiem Ludzā tika uzbūvēta akmens baznīca (26x9m), kura 1845.g. 19. augustā iesvētīta Svētās Marijas aizmigšanas godam. Ēka celta pēc arhitekta A. Zaharova projekta vēlā klasicisma stilā kā Kronštates Andreja katedrāles modifikācija, kas tolaik bija atzīta par tipveida projektu. 1869.g. Ludzas pareizticīgo baznīca tika pārdēvēta par katedrāli

1900.- 1901. gadā katedrāle tika kapitāli izremontēta un pārtaisīta. Tika izveidota kupola virsbūve un zvanu tornis, bet katedrāles iekšienē tika novietots jauns trīskārtīgs mākslinieciski veidots ikonostass, atjaunoti gleznojumi.

1906. gada 30. septembrī par draudzes locekļu savāktajiem ziedojumiem zvanu tornī tika pacelts pats lielākais zvans – tā svars ir 1667 kilogrami.

 

 

 

Ludzas Svētās Marijas aizmigšanas dievnamam – 160 // Ludzas Zeme.- 2005.- 26.aug. 1., 4.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs