malnavas.bazn12Malnavas Romas katoļu baznīca atrodas Kārsavas pilsētā, uz ziemeļiem no Ludzas. Malnavas draudze robežojas ar Baltinavas, Stiglavas, Mežvidu un Ruskulovas draudzi. Attālums līdz Baltinavas katoļu baznīcai – 22 km, Stiglovas – 10 km, Mežvidu – 15 km un Ruskulovas katoļu baznīcai – 12 km.  

Malnavas katoļu baznīca ir celta 1741. gadā ar muižkunga Franča Šadurska līdzekļiem. 1763. gadā to iesvētīja Livonijas bīskapa oficiāls Poplavskis.

Koka baznīca ir trīsjomu, taisnstūra garenbūve ar altāra daļu kā galvenā joma poligonālu noslēgumu un altārdaļai piebūvētiem sānu taisnstūra ģērbkambariem. Altāra daļa un galvenais joms pārsegti ar koka mucveida velvēm. Galvenās ieejas fasādi grezno divi frontāli taisnstūra torņi ar cekulveida barokāliem kupoliņiem. Vēl viens kupoliņš vainago altārgala jumta kori. Sienas – guļbūve ar horizontālu dēļu apšuvumu un vienkāršu pilastru kārtojumu, kas kopā ar sapārotām, vertikāli izstieptām sīkrūšu logu ailēm un smagnējām daudzprofilētām dzegām piešķir būvapjomam īpašu, lakonisku skaistumu. Interjēros sienām nav apšuvuma, kas ļauj skaidri saskatīt, kā ar cirvi apstrādāti baļķi un sienas. Jomi atdalīti ar astoņstūra kolonnām, četras mazākas kolonniņas balsta kora balkonu. Kapiteļos izmantots vakanta lapu motīvs. Centrālais un abi sānu altāri veidoti rokoko formās. 18. gs. 60. gados darināto galveno altāri papildina krāsotas koka skulptūras – centrālajā nišā, zem baldahīna atrodas krucifiks ar Kristus tēlu, abās pusēs Sv. Marijas un Sv. Jāņa figūras, kuras ieskauj divu kolonnu pāri uz rizalītiem. Virs kolonnām – plats antablements ar daudzprofilētu, lauztu dzegu. Altāra otrais stāvs rotāts volūtām, vāzēm un eņģeļu skulptūrām. Vidusdaļā glezna – „Kristus sirds”.

Blakus baznīcai atrodas 3 apaļas laukakmeņu mūra kapličas ar kupolveida pārsegumiem.

Malnavas katoļu baznīca iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un 1999. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu objektu sarakstā.   

Jaunās Malnavas Romas katoļu baznīcas celtniecība tika uzsākta 1927. gadā, taču līdz Otrā pasaules sākumam to pabeigt neizdevās. Baznīcas celtniecība atsākās 1995. gadā un pabeigta 2003. gadā. Malnavas Romas katoļu baznīca tika iesvētīta 2003. gada 5. oktobrī.

 

 

Cakuls Jānis. Latvijas Romas katoļu draudzes.- Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997.- 243.lpp.

Eiropas kultūras mantojumu dienas „Eiropa – kopīgs mantojums. Baznīcas Latvijā” 1999. gads.

http://www.vietas.lv/index.php?p=2&id=9738 

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

Foto no Nikolaja Mortukāna arhīva un no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem