Mežvidu Romas katoļu baznīca atrodas Kārsavas novadā. Mežvidu draudze robežojas ar Nautrēnu, Bērzgales, Stiglavas un Malnavas draudzi. Attālums līdz Nautrēnu katoļu baznīcai – 9 km, Bērzgales – 12 km, Stiglavas – 17 km, Malnavas katoļu baznīcai – 15 km.

1935. gadā Jadviga Žeigurs baznīcas celšanai uzdāvināja zemes gabalu Lakšinīku sādžā. Toreizējais Bērzgales draudzes prāvests Aloizs Dunskis nopirka Stiglavas draudzē lielu māju un to pārcēla uz dāvātās zemes. Ēkas vienā galā ierīkoja baznīcu, otrā – sarga dzīvokli. Tā kā baznīca atradās Mežvidu dzelzceļa stacijas tuvumā, draudzi nosauca par Mežvidiem. Mežvidu baznīca ir 8 m gara un 8 m plata ēka ar cinkotā skārda jumtu., tā ir viennavas telpa ar koka grīdu. Iegādājās vienkāršu koka altāri, Jēzus Kristus gleznu, biktskrēslu.

 

 

 

Cakuls Jānis. Latvijas Romas katoļu draudzes.- Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997.-259.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs