Pildas Romas katoļu baznīca atrodas Ludzas novadā. Pildas draudze robežojas ar Ludzas, Istalsnas, Brodaižu, Raipoles, Kaunatas un Stoļerovas draudzi. Attālums līdz Ludzas katoļu baznīcai – 11 km, Istalsnas – 9 km, Brodaižu – 17 km, Raipoles – 19 km, Kaunatas – 22 km un līdz Stoļerovas katoļu baznīcai – 15 km.

Pilda ir viena no tām 12 katoļu draudzēm, kuras izveidoja Pasienes dominikāņi. Pirmo kapliču dominikāņi šeit uzcēla 1699. gadā. Tā bija maza koka celtne. Tās vietā J. A. Hilzens 1765. gadā Pildā uzcēla koka baznīcu. Tās garums bija 18 m, platums – 9 m. Jau pirms Pirmā pasaules kara prāvests Julijans Giedvillo vāca līdzekļus jaunas baznīcas celšanai, viņa laikā tika sagatavoti celtniecības plāni. Taču kara laikā visi savāktie līdzekļi gāja zudumā, bija palicis tikai būvprojekts. To, mazliet izmainot, izmantoja jaunās baznīcas celtniecībai, ko uzsāka prāvesta Alberta Uļjana vadībā 1922. gadā. Jauno baznīcu cēla tā, ka vecā baznīca palika jaunbūves iekšpusē. Kad jauno uzcēla, veco nojauca. Līdzekļus baznīcas celtniecībai deva draudze.

Pildas baznīca ir viena no lielākajām koka baznīcām Latgalē. Tai ir divi augsti torņi. Pildas baznīca ir 17 m gara, 14 m plata (viena krusta gala garums – 6 m, platums – 2 m) viennavas celtne krusta veidā ar koka grīdu un skārda jumtu. 

 

 

 

 

Cakuls Jānis. Latvijas Romas katoļu draudzes.- Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997.-317.-318.lpp.   

Ludzas rajons = Ludza district/ red..V.Žulina, foto A.Lebeds.- Ludza, Ludzas rajona padome, 2002.- 48.lpp.


Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

 

Foto no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem