raipoleRaipoles Romas katoļu baznīca atrodas Ludzas novada Nirzas pagastā uz dienvidaustrumiem no Ludzas. Raipoles katoļu draudze robežojas ar Brigu, Rundānu, Pildas, Brodaižu un Istalsnas katoļu draudzi. Attālums līdz Brigu baznīcai – 16 km, Rundānu – 12 km, Pildas – 20 km, Brodaižu – 12 km, Istalsnas katoļu baznīcai – 20 km.

1699. gadā Pasienes dominikāņi Raipolē uzcēla koka kapelu, kas pastāvēja 77 gadus,- to nojauca 1776.gadā. Pēc kapelas nojaukšanas dievkalpojumus noturēja šķūnī. Nojauktās kapelas vietā 1779. gadā uzcēla draudzes baznīcu. Tā bija maza un zema. Tāpēc draudzes locekļi prāvesta Kaspara Hruneviča darbības laikā ( 1847.-1863.) lūdz Vitebskas ģenerālgubernatoru atļaut Raipolē celt jaunu baznīcu. Taču gaidītā atbilde nepienāca. Tomēr 1880. gadā Raipoles katoļu draudzes locekļi atļauju no Vitebskas gubernatora baznīcas celšanai dabūja. Ludzas dekāna Andreja Seipuļnīka vadībā, par draudzes locekļu saziedotajiem līdzekļiem 1883. gadā tika uzbūvēta Raipoles baznīca. Tā bija no koka. Baznīcu Sv. Jāņa Kristītāja godam iesvētīja dekāns A. Seipuļnīks.

Pāvests Pēteris Smelters nolēma uzcelt Raipolē lielu mūra baznīcu, taču šo nodomu realizēšanu izjauca Pirmais pasaules karš. Pēc kara celtniecības darbus atsāka prāvests Longins Šilinskis, bet baznīcas celtniecības darbus līdz galam novadīja prāvests Jānis Podlevskis. 1932. gadā jaunuzcelto Raipoles baznīcu iesvētīja Ludzas dekāns Antonijs Urbšs, bet 1934.g. 3. jūlijā bīskaps Rancāns to konsekrēja Sv. Jāņa Kristītāja godam.

Raipole katoļu baznīca ir 20 m gara un 15 m plata trīsnavu celtne ar koka grīdu un skārda jumtu.     

 

 

Cakuls Jānis. Latvijas Romas katoļu draudzes.- Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997.- 359.lpp.

http://www.vietas.lv/index.php?p=2&id=14297

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs