Rundanu katolu baznica 1Rundānu Romas katoļu baznīca atrodas Ludzas novadā uz dienvidaustrumiem no Ludzas. Rundānu draudze robežojas ar Raipoles, Istras, Beresnes, Bukmuižas un Brodaižu draudzi. Attālums līdz Raipoles draudzes baznīcai – 12 km, Istras – 12 km, Beresnes – 20 km, Bukmuižas – 20 km, Brodaižu – 9 km.

Pirmo katoļu baznīcu Rundānos – koka kapelu – cēluši Pasienes dominikāņi 17. gs. beigās, tā pastāvēja līdz 1820. gadam. Kapela atradās Rundānu muižā, tagad šajā vietā ir estrāde. Tagadējo Rundānu mūra baznīcu uzcēla muižkungs Andrejs Šahno 1820. gadā. Šī baznīca ir bez torņiem, dārzā atrodas neliels zvanu tornis uz četriem stabiem, tornī ir divi zvani.

Rundānu baznīca ir 19,1 m gara, 12,5 m plata mūra celtne ar skārda jumtu. Tā ir viennavas telpa ar koka grīdu, elektrību, kora telpām un ērģelēm. Dievnamā ierīkotajā kapličā novietota Dievmātes glezna, bet pašā baznīcā ir 3 altāri, lielajā ir krusts un Jaunavas Marijas glezna, vienā sānu altārī – Svētās Rozālijas glezna. Zem baznīcas ierīkots pagrabs, kur atdusas Šahno dzimtas piederīgie.

 

Cakuls Jānis. Latvijas Romas katoļu draudzes.- Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997.- 402.-403.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

http://www.vietas.lv/index.php?p=2&id=14289

Foto no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem