Ruskulovas Romas katoļu baznīca atrodas Kārsavas novada Salnavas pagastā. Ruskulovas draudze robežojas ar Malnavas, Baltinavas, Nautrānu un Tižas draudzi. Attālums līdz Malnavas baznīcai – 18 km, Baltinavas – 20 km, Tilžas – 19 km un līdz Nautrānu baznīcai – 30 km.

Ruskulovas baznīca celta 1933. gadā. Uzceļot mūra dievnamu Baltinavā, veco koka ēku nojauca un pārveda uz Ruskulovu. Pārveidojot un paplašinot, izdarot izmaiņas arī torņu konstrukcijā , to uzcēla no jauna. Baznīca ir 10 m gara un 10,36 m plata celtne ar skārda jumtu, tā ir viennavas telpa. Baznīcā ir trīs vienkārši koka altāri, harmonijas.

 

 

 

 

Cakuls Jānis. Latvijas Romas katoļu draudzes.- Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997.- 407.-408.lpp.

http://www.vietas.lv/index.php?p=2&id=14286