salnavs.kat.baznSalnavas Romas katoļu baznīcu-kapelu cēlis muižkungs Vulfiuss laikā no 1865. līdz 1889. gadam. Tā uzbūvēta uz neliela pakalna no sarkaniem ķieģeļiem gotiskā stilā. 

1933. gadā prāvests P. Grišāns šo ēku pilnīgi atjaunoja un iesvētīja. Taču padomju laikā dievnamu slēdza un iekārtoja tajā noliktavu. Krustu nogāza 1987. gadā, atkal uzlika 1989. gadā. Atjaunoto baznīcu iesvētīja 1989. gada 10. septembrī.

 

 

 

 

 

 

 

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.-269.lpp.

Ludzas rajons = Ludza district/ red..V.Žulina, foto A.Lebeds.- Ludza, Ludzas rajona padome, 2002.- 38.lpp.

http://www.vietas.lv/index.php?p=2&id=14287