vecslabadas baznIstras pagastā darbojas Vecslabadas Kristus Augšāmcelšanās pareizticīgo baznīca.  Mūra ēkas pamati likti 1906. gada 18. jūlijā. Jauno ēku iesvētīja 1908. gada 2. novembrī apriņķa virsmācītājs tēvs Fjodors Ņikonovičs. Šo grezno un grandiozo dievnamu tagad piesaista pie Latvijas labākām šāda veida pareizticīgo celtnēm gan arhitektūras , gan mākslinieciskās apdares ziņā. Tā ir vislielākā šīs konfesijas lauku celtne valstī.

Baznīca būvēta krusta formā ar 6 torņiem, tās izmēri ir 29×17, 5×13,3 m. Sevišķi iespaidīga ir iekšpuse ar brīnišķīgu ikonostasa sienu, ko sedz zeltītas un sudrabotas metāla plāksnes ar reljefu iedoptu senlaicīgu zīmējumu. Visas svētbildes gleznotas mākslinieka akadēmiķa Nikolaja Verhoturova vadībā

 

 

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 137.-138.lpp.

http://www.vietas.lv/index.php?p=2&id=8018 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs