Zilupes Romas katoļu baznīca atrodas Ludzas rajonā uz dienvidaustrumiem no Ludzas. Zilupes draudze robežojas ar Brigu, Raipoles, Pasienes un Rundānu draudzi. Attālums līdz Brigu baznīcai – 7 km, Raipoles – 20 km, Pasienes – 12 km un līdz Rundānu baznīcai – 25 km.

Kad Raipolē uzcēla mūra baznīcu, veco koka baznīcu nojauca un pārveda uz Zilupi, kur 1932. g. Brigu prāvesta Voicika Cērciņa vadībā uzcēla no jauna. Ceļot baznīcu, tā tika pārveidota un paplašināta – tika uzcelti divi torņi, uzbūvētas divas sakristejas. 1934. gadā bīskaps Rancāns iesvētīja Zilupes baznīcu. Zilupes baznīca ir 14 m gara un 10 m plata celtne ar skārda jumtu, tā ir trīsnavu telpa ar koka grīdu.Ir kora telpas ar harmoniju, trīs altāri. Lielajā novietota Jēzus Sirds glezna, sānu – Svētā Antona un Jaunavas Marijas glezna.

 

Cakuls Jānis. Latvijas Romas katoļu draudzes.- Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997.- 506.lpp.

http://www.vietas.lv/index.php?p=2&id=8014

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs